våre tjenester

Holst & Valen AS har kompetanse innenfor ulike fagfelt

R

BYGGETEKNIKK

Vår kompetanse innbefatter grunn, betong-, stål,- tre-, og murkonstruksjoner.
Målsetningen er å utarbeide optimale bæresystemer både med hensyn på økonomi, miljø og bestandighet.

R

Vibrasjonsteknikk

Vibrasjonsmålinger gjøres ved hjelp av en vibrasjonspenn/måler (for frekvenser over 10Hz) eller med strekklapper for langvarig overvåkning (oftest lave frekvenser).

R

Akustikk

Vi påtar oss akustiske oppgaver som bl.a. innbefatter: Romakustisk prosjektering, beregning av trafikkstøy samt akustiske vurderinger for industrien.

R

Prosjektadministrasjon

Store aktører bruker Holst & Valen AS i sine prosjekter til prosjektledelse og byggeledelse.

Noen av

våre samarbeidspartnere

KONTAKT OSS For et tilbud