Wergeland terrasse

 

Prosjekt beskrivelse

Beliggende langs bybanen på Wergeland. Konstruert med plasstøpte konstruksjoner i kombinasjon med plattendekker og Con-Form vegger. Vertikalbæring med innvendige skillevegger i betong og stålsøylebæring i fasader.

Prosjekt fakta

Tiltakshaver Wergeland Terrasse AS
Totalentreprise FM Strand AS
Arkitekt Grieg Arkitekter AS
RIB Holst & Valen AS
Mer info http://wergelandterrasse.no/

 

KONTAKT OSS For et tilbud