Tørrdokk hanøytangen

 

Prosjekt beskrivelse

Prosjektet gjelder fundamentering i tørrdokk Hanøytangen for vedlikehold av Statoil CAT J – rigg. Belastningene på fundamentene er svært store, 112.000 kN i bruddgrense pr fundament.

Prosjekt fakta

Konstruksjon Fundamenter for Statoil CAT J – rigg
Tiltakshaver 
Semco Maritime
Entreprenør OBAS Vest
RIB Holst & Valen AS

 

KONTAKT OSS For et tilbud