Kode 1

Prosjekt beskrivelse

Innvendig renovering av museum KODE 1, Permanenten i Bergen
Det statiske systemet består av bærene yttervegger i stein, innvendig bæring i stålsøyler fylt med betong. Etasjeskillere er bygd opp avstålprofiler både primærbjelker og sekundærbjelker. 5. og øverste etasje er bygd opp av et søyle-bjelkesystem i tre.
Holst & Valens oppgave i prosjektet var å prosjektere nye bærende konstruksjoner, kontrollere nye belastninger, gjennomføringer og andre innngrep i eksisterende konstruksjon.

Prosjekt fakta

Tiltakshaver KODE
Entreprise OBAS Vest
Arkitekt 3RW Arkitekter
RIB Holst & Valen AS

 

KONTAKT OSS For et tilbud