kanalveien 62

Prosjekt beskrivelse

Forretning- og kontorbygg fundamentert med stålkjernepeler. Bygget har 5 etasjer og er konstruert med hulldekke-
elementer, Delta-bjelker og betongelementbjelker.

Prosjekt fakta

Tiltakshaver FAV Gruppen
Entreprise OBAS Vest
Arkitekt Grieg Arkitekter
RIB Holst & Valen AS

 

KONTAKT OSS For et tilbud