byggeteknikk

Holst & Valen AS driver primært med byggeteknikk (Rådgivende ingeniør, RiB).
Vi påtar oss alle oppgaver innen faget.

Vår kompetanse innbefatter grunn, betong-, stål,- tre-, og murkonstruksjoner.

Målsetningen er å utarbeide optimale bæresystemer både med hensyn på økonomi, miljø og bestandighet.
Vi deltar jevnlig i bygningsinformasjonmodellering (BIM) der våre 3D-modeller settes sammen med samarbeidspartneres modeller for kontroller og bedre forståelse av prosjektet.

Firmaets aktører besitter lang erfaring innen fagområdet, og har gjennom årenes løp vært delaktig i en mengde store og utfordrende prosjekter.

Vi benytter de mest moderne hjelpemidler for å oppnå en rasjonell drift og utvikle effektive prisgunstige bæresystemer

Revit Design Suit Premium

Vi 3D modellerer i Revit Design Suit Premium. Building Design Suite er en portefølje med samkjørbar programvare for 3D-bygningskonstruksjon. Den støtter bygningsinformasjons modellerings- og CAD baserte arbeidsflyter for arkitekter, VVS-, elektro og bygningsingeniører og fagfolk innen bygg og anlegg. 

FEM-design fra StruSoft

Vi modellerer i 3D ved hjelp av FEM-Design 3D Structure. Videre benytter vi FEM-design Plate. Programmene tillater kompleks geometri og beregner både betong- og stålkonstruksjoner. Et uvurderlig hjelpemiddel.

CSI

Fra CSI benytter vi SAP2000 og SAFE. SAP2000 benyttes hovedsakelig til rammer mens SAFE er et FEM plateprogram som benyttes til for- og etterspente bjelke- og platekonstruksjoner.

Blant referanseprosjekt, nevner vi

 

Fanatorget (forretning)
Stend Mølle (boliger)
Løvåsen Sykehjem
Tertnes Videregående Skole
Møllendalsbakken 1 (boliger)

Kanalveien 62 (forretning/kontor) Hospitalet Betanien Øyane DPS Auto 23 (kjøpesenter) Ramstad Gård (boliger) Behind Living (boliger)

Boliger på Damsgård; Piren I, II og III, Måken, Skarven, Viken Amfi, Kronviken, Sjøstjernen og Portalen. Crescendo (boliger) Kaiprosjekt i Jekteviken Bergen Seilforeing

Bjerknes Park Ole Bulls Hotel Inndalsvegen Os Sjøfront Bossug Jekteviken Diverse flåter for havbruksnærin

 

 

 

KONTAKT OSS For et tilbud